Nabízené služby


Homeopatie

Na základě úvodního cca hodinu až hodinu a půl dlouhého rozhovoru o Vašem životě a zdravotním a psychickém stavu stanovím postup péče pro příští období. Způsob podávání homeopatik vychází ze systémů postklasické homeopatie. Je tak respektována časoprostorová mapa, dle které jste se Vy v průběhu života vyvíjeli. Oproti akutní krátkodobé léčbě tento způsob zajistí, aby k návratu obtíží nedocházelo během krátkého časového období. Změny se tak projeví jak na fyzickém těle tak i v psychice a mají dlouhodobý účinek.

Práce se zdrojovou energií

Univerzální léčivá energie je pouze jedna. Jsme jí obklopeni a kdokoli z nás jí může používat pro sebe i pro pomoc druhým.

Je to energie, kterou nám daroval Bůh. Já bych tu chtěla ale předeslat, že tento fakt nemá nic společného s náboženstvím ani filosofií. Nemá nic společného s tím jestli jsme věřící nebo ateisté. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie.


Je to životodárná energie přicházející z universa a je jen na nás, zda se jí naučíme používat a zda jí chceme používat. Pomocí ní se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Tato síla uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Nečekejme zázraky, ale nechme jí, aby nám pomáhala. Každý se o jejích účincích může přesvědčit.

• je přírodní léčba

• je umění jemného přikládání rukou

• zbavuje tělo škodlivin

• povzbuzuje a uvolňuje blokády

• harmonizuje energegické proudy v těle

• proudí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba

• lze posílat na libovolné vzdálenosti

• lze posílat do minulosti i do budoucnosti


Lidské tělo ovlivňuje energetické pole. Pokud je toto pole poškozeno, tělo se tomu musí přizpůsobit. Tím vzniká nemoc. Prostřednictvím rukou či myšlenky do poškozeného energetického těla dodává znovu energii. Tělo pacienta tuto energii použije k uzdravení. Postupně se tak nemoc nebo zraněné části těla hojí.

Pro mnohé znamená energie okamžitou úlevu. Uvolňuje, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší relaxaci, harmonizuje čakry a celé energetické pole.

Ve světě je léčení pomocí energií rozšířeno mnohem více než u nás. To se týká hlavně západní Evropy, USA, Kanady a Japonska. V těchto zemích se už i metodu léčení pomocí energií úspěšně zavádí do nemocnic jako podpůrnou složka léčby.

Nesmíme, ale zapomínat, že léčitel není lékař! Není tedy diagnostik. Správnou diagnózu musí určit lékař.


Copyright© 2010-2018 Všechna práva vyhrazena Klára Pletichová - autorskoprávní ochrana! Jakékoliv kopírování textů, názvu stránek či vydávání duševního majetku autora za vlastní, je protiprávní.