Kontakty na mé úžasné kolegy

Tak jako mezi Vašimi kolegy, tak i v terapeutické praxi jsou velké rozdíly kvality. Zde naleznete ty z mých kolegů, kteří prošli kurzy u mě, pracují na sobě a udělají pro Vás to nejlepší, co mohou. Ráda se pod jejich práci kdykoliv podepíšu a zaručím.

Česká republikaAneta Medonosová

Kralupy nad Vltavou

tel: 608 663 757

Jana Kolajová

Vracov (okr. Hodonín)

Tel.: +420 605 857 159

Lucia Kráľová

Morava/Slovensko 

email: luciakral881@gmail.com  tel: +421905913840


Šárka Končická

Zlínský kraj

email: jonsonova@gmail.com    tel: 731 402 088, 778493468

Ivana Fridrichová

Rokycany

email: ivana.fridrichova@seznam.cz    tel: 736 186 495

Radka Vymětalová

Brno

tel: 777 191 481

Romana Ezrová

Humpolec - za klienty i dojíždí


E-mail Romca.nika@seznam.cz  tel: +420702191220

specializace na sexuální menšiny LGBT

Lenka Krejčí

Znojmo

lenka.krejcii@seznam.cz

Slovenská republika

Marcela Gonosová

oblast Poprad, Senice, Malacky

Tel.: 00421 905 922 593              E-mail: marcelka62@gmail.com

Lucia Kráľová

Morava/Slovensko

email: luciakral881@gmail.com tel: +421905913840

Renka Považská

Liptovský Mikuláš

povazska@centrum.sk


Tatiana Bareán Žolnová

Rožnava

tel: 908 984 368

Ivanka Romšáková

Zvolen

ivana_romsakova@hotmail.com

Erika Žillová

Košice

tel.: +421903883509 

email : erikaz@atlas.sk

Kateřina Turzová

Slovensko - Bratislava

tel: +421 948 201 080                    email: katerina.turzova@gmail.com

Marika Prohaszková

Nové Zámky

tel: +421905 334 954              email: marika.prohaszkova@gmail.com

numerologie, kyvadlo, kineziologie, terapie, kurzy 

Adriana Figlarová Ščurková


tel: +421918408174                  email: adrianaaa8@gmail.com

Marcela Malek

Bratislava, Videň

email: marcela.malek@inode.at 


Německo a Rakousko


Romana Ezrová

Gera, Passau, Frankfurt

E-mail Romca.nika@seznam.cz

tel: +420702191220

specializace na sexuální menšiny LGBT

Marcela Malek

Slovensko Bratislava                      Rakousko Víden

 marcela.malek@inode.at 

erapeut duše
Psychosociálne poradenstvo
Etikoterapia
Dychová terapia
Yogová terapia
Lu Jong - tibetská yoga
Meditačné sedenia

Etický kodex "Nativních terapeutů"

1. Etický kodex stanoví nezávislost a nestrannost poskytovaných služeb - Základní lidská práva přináší každému člověku nezávisle na jakýchkoliv dalších skutečnostech (barva pleti, pohlaví, rasa, náboženství, zdravotní stav, věk...)

2. Etický kodex vychází ze Základní listiny práv a svobod a stanoví respektování práv klientů v poradenském procesu: - právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí, - právo klienta na jeho anonymitu, - právo klienta odmítnout nabízenou službu, nebo odstoupit od zakázky i bez uvedeného důvodu.

3. Etický kodex stanoví nezpochybnitelnost lidské důstojnosti klienta: - klient je informován ve srozumitelné formě, s ohledem na jeho situaci a možnosti vnímat a chápat takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohl učinit informované rozhodnutí, zda službu využije či nikoliv - v kontaktu s klienty se terapeut nevyjadřuje znevažujícím způsobem o jiných terapeutech, a to ani v případě, kdy s jejich přístupem či postupy nesouhlasí.

4. Etický kodex stanoví ochranu osobních dat a informací o klientech: - terapeut je vázán mlčenlivostí o všech získaných skutečnostech podle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona § č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, - mlčenlivost musí být ze zákona zachována ve všech případech vyjma oznamovací povinnosti (např. trestný čin vraždy) a žádosti o informace od soudu. Pro žádosti policie a oddělení sociálně právní ochrany dětí, je vyžadován souhlas klienta, - mlčenlivost je i mezi partnery: není možno sdělovat obsah individuální konzultace druhému partnerovi, při společné konzultaci se pracuje pouze s tím, co partneři sdělí.

5. Etický kodex zakazuje navázání intimního, sexuálního vztahu s klientem během poradenského vedení. Terapeut nepřijímá do péče osobu, se kterou má významný osobní či úzce příbuzenský vztah.

6. Terapeut je povinen si vyžádat souhlas klienta k nahrávání či natáčení rozhovorů a zvlášť si vyžádat jeho souhlas k jejich zveřejnění a je povinen vyžádat si souhlas klienta s přítomností dalších osob za účelem náslechu.

7. Terapeut je povinen znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání a dodržovat je.

8. Terapeut je povinen se dále odborně vzdělávat, tak aby byl způsobilý provádět svou práci kvalifikovaně a lege artis.

9. Terapeut nesmí vytvořit pro klienta situaci nucené volby - např. v rámci střetu zájmů nesmí žádat, ani přijmout, využít nabídku (proti) služby či úsluhy od klienta.

10. Terapeut si může si vyžádat odbornou konzultaci, supervizi přes FB skupinu. Není oprávněn konzultovat případně řešit podrobnost odebraných případů s přáteli či jinými kolegy. Je povinen zachovávat mlčenlivost mimo supervizi se svým lektorem.

11. Terapeut realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi, dovednostmi - může odmítnout zakázku klienta, která je v rozporu s určujícími životními hodnotami a zásadami terapeuta.

Praha 1.3.2017